SMOK novosti

Licenca UH0001 Change KM Dash PSA by JTAG

UH0001 Change KM Dash PSA by JTAG 1 dijagnostika automobila

Ova licenca dozvoljava promenu km u PSA grupaciji sa Smok Jtag programatorom .

NAPOMENA : Ukoliko imate aktivirane licence u Jtag “JG0022 + JG0026” nije vam potrebna ova UH0001 licenca da bih je koristili ,vec imate licence koje to mogu da urade .

uh0001-change-km-dash-psa-by-jtag