SMOK novosti

Licenca JG0033 Programming (renew) keys of the PSA pilot_Peugeot/Citroen 2005-…CAN

JG0033 Programming renew keys of the PSA pilot Peugeot Citroen 2005 ...CAN 1 dijagnostika automobila

Opcija namenjena za pravljenje na „Virgin“ kljuceva koji su vec bili kodirani na neki auto (polovni) .  Posle cele procedure koja je prikazana u uputstvu moguce je  polovan kljuc ponovo isprogramirati i dodati na na drugi auto .

NAPOMENA : ova opcija ne podrzava kljuceve za UDS BSI  !!!

(opcija  dostupna od   19.02.2019, zahteva interfejs serijskog broja veceg od  3000 (SN> 3000 )

JG0033 Programming renew keys of the PSA pilot Peugeot Citroen 2005 ...CAN dijagnostika automobila