SMOK novosti

Licenca JG0010,13 Renesas R5F6172x, R5F61797 Read/Write

558 dijagnostika automobila

Licenca za interfejs JTAG*:

Nova licenca koja sadrzi preko 400+  novih airbag centrala :   NEWS 2018

Podrzani modeli i dostupne funkcije :

 • R5F61721,1723,1725 300KB Flash+EEprom Write Crypto
 • R5F61721,1723,1725 Flash+EEprom Write No Crypto
 • R5F61726 Flash+EEprom Write No Crypto
 • R5F61727 Flash+EEprom Write No Crypto
 • R5F61797 Flash+EEprom Write No Crypto
 • R5F61721/1723,1725 16 KB EEprom Read/Write
 • R5F61721/1723,1725 256 KB Flash Read/Write
 • R5F61726 32 KB EEprom Read/Write
 • R5F61726 384 KB Flash Read/Write
 • R5F661727 32 KB EEprom Read/Write
 • R5F1727 512 KB Flash Read/Write
 • R5F61797 32 KB EEprom Rad/Write
 • R5F61797 512 KB Flash Rad/Write

(opcija dostupna od  09.05.2018)